Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] Up ]                     

 

WARNA

*  warna merupakan ciri yang paling popular serta amat berkesan di dalam sesuatu rekabentuk

*  warna boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan iaitu :-

    a)  warna primer    -    merah, kuning dan biru

    b)  warna sekunder    -    ungu, oren dan hijau

    c)  warna tertiari    -    terdiri dari campuran warna primer dan warna sekunder

*  terdapat kepelbagaian penggunaan warna dalam rekabentuk landskap terutamanya tumbuhan 

    iaitu :-

    a)  warna asas ( warna latarbelakang) dan warna tumpuan

    b)  warna kromatik ( satu warna sahaja )

    c)  warna pelengkap ( satu warna utama dan sedikit warna setanding )

    d)  warna varieti ( penggunaan pelbagai warna )

*  warna dipengaruhi oleh cahaya, jarak si pemerhati dan objek serta kesuburan tumbuhan.