Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] Up ]                     

 

TOPOGRAFI

 

*  Topografi merupakan kajian atau penghuraian yang terperinci tentang keadaan rupa bumi 

    sesuatu kawasan

*  Topografi mempengaruhi iklim, pergerakan dan saliran kawasan persekitaran

*  Pengubahsuaian topografi sering dilakukan dalam pembinaan landskap bertujuan untuk :-

    a)  mengubah arah pengaliran

    b)  melindungi sesuatu yang tidak menarik

    c)  membentuk ruang-ruang yang membolehkan sesuatu kawasan dibahagi-bahagikan 

         mengikut kegunaannya

    d)  mengarahkan sesuatu pandangan

 

Tumbuhan
Topografi
Air
Struktur