Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] Up ]                     

 

SKALA

 

*  skala ialah pertalian di antara saiz unsur-unsur reka bentuk yang digunakan.

*  skala hendaklah sesuai di antara unsur-unsur yang digunakan untuk mewujudkan kesatuan