Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] Up ]                     

 

Senibina

 

*  Proses merancang, merekabentuk dan mengurus ruang persekitaran dengan mementingkan  

    nilai estetik alam  sekitar dan fungsinya.

 

*  Kesesuaian memilih elemen amat penting untuk menimbulkan suatu gambaran yang cantik, 

    selesai dan kemas.