Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] Up ] Ringkas & Bersatu ] Keanekaan ] Keseimbangan ] Penumpuan ] Turutan ] Skala ]                     

 

 

PRINSIP-PRINSIP MEREKABENTUK LANDSKAP

 

*  terdapat beberapa prinsip yang boleh dijadikan sebagai garis panduan menyusun ciri-ciri   

    tumbuhan untuk menghasilkan satu rekabentuk penanaman yang menarik

 

*  pengetahuan mengenai prinsip-prinsip beserta dengan pengetahuan tentang 

    tumbuh-tumbuhan akan membantu menghasilkan rekabentuk penanaman yang menarik