Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] Up ]                     

 

PENUMPUAN

 

*  penumpuan dalam sesuatu reka bentuk adalah satu daya penarik yang terkuat.

*  dengan menggunakan penumpuan, pemandangan pemerhati dakan tertumpu ke bahagian    

    tertentu sebelum beralih  pandangan ke bahagian-bahagian lain

*  penumpuan boleh diwujudkan dengan :-

    a)  menggunakan ciri yang berbeza daripada yang lain

    b)  menggunakan ciri yang sangat menarik seperti warna yang terang

    Turutan