Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] UNSUR-UNSUR ] CIRI-CIRI REKABENTUK ] PRINSIP-PRINSIP ]                     

 

MEREKABENTUK

*  Merekabentuk landskap merupakan proses yang penting.

*  Ianya bertujuan memberikan hasil yang dikehendaki di samping pemandangan yang menarik.

*  Terdapat beberapa perkara yang perlu diketahui dalam merekabentuk iaitu unsur-unsur, ciri-ciri                landskap dan  prinsip-prinsip landskap.

 

    

UNSUR-UNSUR CIRI-CIRI PRINSIP-PRINSIP
a)  Tumbuhan

b)  Topografi

c)  Air

d)  Struktur

 

a)  Garisan

b)  Bentuk

c)  Tekstur

d)  Warna

 

 

a)  Ringkas dan Bersatu

b)  Keanekaan

c)  Keseimbangan

d)  Turutan

e)  Skala