Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] Up ]                     

 

KEANEKAAN

 

*  prinsip keanekaan ini dibuat agar dapat mengurangkan atau mengatasi kebosanan kerana   

    hanya menggunakan satu atau dua simbol sahaja

*  Keanekaan dapat dibuat dengan menggunakan 3 hingga 4 ciri yang berlainan ataupun yang 

    setanding

 

  Keseimbangan