Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] Up ]                     

 

AIR

 

*  Air merupakan unsur yang popular

*  Secara semulajadi manusia sememangnya tertarik dengan air atas beberapa sebab iaitu :-

    a)  rupa 

    b)  bunyi

    c)  kegunaan untuk rekreasi

*  Air juga berupaya untuk memantulkan cahaya, memberikan bunyi yang tenteram dan 

    menyejukkan persekitaran secara semulajadi.

 

Tumbuhan
Topografi
Air
Struktur