Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] Up ]                     

 

Landskap

*  Menurut Kamus Dewan - landskap membawa maksud keadaan taman dan kawasan di  

   sekitar sesebuah rumah atau sesuatu kawasan dan sebagainya.

 

*  Menurut Mustafa Kamal Sharif dalam bukunya bertajuk " Hortikultur Hiasan dan 

   Landskap " - landskap ialah rupa darat atau rupa bumi yang mempunyai banyak 

   pengertian.  Landskap dipandang sebagai satu sumber dan warisan yang berharga 

   dan perlu dipelihara dan diuruskan dengan baik.

 

Landskap
Pelandskapan
Rekabentuk
Senibina