Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] Up ]                     

 

KESEIMBANGAN

 

*  keseimbangan penting untuk mewujudkan kestabilan pandangan mata. 

*  keseimbangan boleh diwujudkan secara formal ataupun tidak formal

*  keseimbangan tidak formal lebih digemari kerana memberi bentuk yang lebih semulajadi

 

      Penumpuan