Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


                     

 

Fungsi Tumbuhan

 

*  Pemilihan tumbuhan dalam kandskap merangkumi 2 fungsi berikut iaitu :-

    a)  Fungsi Fizikal Tumbuhan

    b)  Fungsi Nilai Estetik Tumbuhan