Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ]                     

 

 

Kandungan Soalan

  1. Sejak bilakah pelandskapan bermula ?
  2. Apakah sumbangan seni bina landskap kepada alam sekitar ?
  3. Adakah benar landskap hanya untuk mereka yang mewah sahaja ?
  4. Apakah langkah-langkah proses merekabentuk landskap ?
  5. Encik Manap memiliki sedikit kawasan lapang di laman rumahnya.  Dia bercadang untuk membuat landskap.  Adakah kawasan yang sedikit ini sesuai baginya untuk membina landskap tersebut ?

Sejak bilakah pelandskapan bermula ?

Detik permulaan taman dan pelandskapan berlaku dalam sejarah menusia apabila sebahagian daripada ladang-ladang pertanian yang telah berkembang maju ditukarkan menjadi taman-taman untuk golongan atasan bersuka-ria.

Back to Top

Apakah sumbangan seni bina landskap kepada alam sekitar ?

Seni bina landskap telah memberi sumbangan yang sangat berharga ke arah kehidupan manusia yang lebih sempurna.  Ini berikutan beberapa kesan pencemaran alam sekitar yang membawa kepada bencana atau kecelakaan yang berpunca daripada sikap manusia yang mengetepikan alam sekitar asli dan ekologi.

Back to Top

Adakah benar landskap hanya untuk mereka yang hidupnya mewah ?

Tidak.  Landskap sesuai untuk semua golongan sama ada berada atau tidak.  Pembinaan sesuatu landskap bergantung kepada jumlah kos peruntukan yang mampu ditanggung oleh seseorang. 

Back to Top

Apakah langkah-langkah proses merekabentuk landskap ?

Langkah-langkah proses merekabentuk landskap iaitu :-

a)  Penganalisisan masalah

b)  Penganalisisan kawasan dan plan asas

c)  Penganalisisan pengguna (temuramah)

d)  Pembentukan progam

e)  Konsep

f)  Pelan Induk

g)  Model berasaskan pelan

Back to Top

Encik Manap memiliki sedikit kawasan lapang di laman rumahnya.  Dia bercadang untuk membuat landskap.  Adakah kawasan yang sedikit ini sesuai baginya untuk membina landskap tersebut ?

Ya. Pembinaan landskap tidak semestinya di kawasan yang luas.  Di kawasan yang kecil juga boleh dibina landskap  tetapi perlu memilih jenis tumbuhan sesuai agar dapat memberi kesan yang menarik dan cantik.

Back to Top

Author information goes here.
Copyright 1999  [OrganizationName]. All rights reserved.
Revised: October 10, 2005 .