Make your own free website on Tripod.com

LANDSKAP DAN PELANDSKAPAN       
Pemandangan Cantik dan Menarik


Home ] Up ]                     

 

BENTUK

*  Bentuk lahir daripada garisan melingkungi

*  Terdapat 2 bentuk dimensi (shape) dan bentuk 3 dimensi (form)

*  Setiap bentuk tumbuhan mempunyai bentuk semulajadi seperti bulat, bujur, tirus dan 

    lonjong

*  Bentuk juga menentukan kuantiti sesuatu ruang seperti bentuk lonjong memerlukan ruang 

    yang lebih kecil berbanding bentuk bulat.

*  Bentuk mampu memberi kesan pandangan seperti :-

    a)  meningkatkan ketinggian ( bentuk lonjong dan payung)

    b)  merendahkan ketinggian ( bentuk bulat dan lampai )

    c)  menarik perhatian ( bentuk unik )

    d)  memecahkan kelurusan tepian ( bentuk menjalar dan lampai )

Tekstur