Make your own free website on Tripod.com

1.  Apakah istilah-istilah yang terkandung dalam tajuk ini?

 

2.  Bagaimana menghasilkan rekabnetuk landskap?

 

3.  Apakah ciri-ciri tumbuhan dalam landskap?